De Kunstkubus

De Kunstkubus

De kunstkubus is een plek waar kunst en architectuur samenkomen. Met de oorspronkelijke woonindeling intact gelaten, vormt deze kubuswoning het decor voor het werk van diverse kunstenaars. De kunst gaat op in de onvoorstelbare vormen van het interieur en vormt onderdeel van het huis. Rotterdam staat hierbij centraal. De kunst gaat over Rotterdam of is afkomstig van Rotterdamse kunstenaars.
De unieke combinatie van architectuur, kunst, en hedendaags leven vormt een totaalbelevenis van de stad Rotterdam, toegankelijk voor jong en oud.

Hé wat is dit? Is dit nou een paleis, of is dit een kermis?

Piet Blom, architect kubuswoningen

De Kubuswoningen

De kubuswoningen in Rotterdam zijn gebouwd tussen 1982 en 1984 naar een ontwerp van Piet Blom. De kubuswoningen hebben de vorm van een gekantelde kubus op een paal. Het complex bestaat uit 38 kubusvormige paalwoningen en 13 bedrijfskubussen die gebouwd zijn op een viaduct. Officieel heet het complex de Overblaak, maar het staat ook bekend als het Blaakse Bos. Deze naam verwijst naar de visie van de architect, waarin elke woning een boom voorstelt en het totale complex een bos.


© Copyright 2019 Kunstkubus Rotterdam